Platná legislatíva pre ochranu prírody a krajiny – link na zákony