Novinky

24. apríla 2023

Praktická ochrana chránených živočíchov v spolupráci so študentami Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a SOS Birdlife Slovensko

V spolupráci so študentami Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, Správa CHKO Štiavnické vrchy (ďalej len CHKO ŠV) každoročne […]
24. marca 2023

Oznam

Správa CHKO Štiavnické vrchy realizuje aj tomto jarnom období osádzanie zábran pozdĺž ciest, proti úhynu obojživelníkov migrujúcich zo zimovísk v […]
12. januára 2023

Správa CHKO Štiavnické vrchy – nové pracovné miesto

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, Správa CHKO Štiavnické vrchy prijme pracovníka  na pozíciu                                                          KRAJINÁR pracovisko […]
23. novembra 2022

Sanácia environmentálnej záťaže

V prebiehajúcom roku realizuje spoločnosť GEO Slovakia s.r.o., Košice sanačné práce, spočívajúce v rekultivácii sedimentačnej pláne, troskovej haldy a v […]
28. októbra 2022

Starostlivosť o nelesné biotopy v NPR Sitno

Správa CHKO  Štiavnické vrchy organizovala v uplynulých dňoch jesennú brigádu v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len NPR) Sitno na Tatárskej […]