V  nedeľu 2. februára sme si  pripomenuli Svetový deň mokradí. Mokrade sú miestom výskytu mnohých druhov rastlín a živočíchov, miestom ktoré prekvitá biodiverzitou. Posledné odhady však ukazujú globálny pokles biodiverzity, pretože mokrade miznú trikrát rýchlejšie ako lesy. Preto sa Svetový deň mokradí zameral na biodiverzitu mokradí.

 

Pri tejto príležitosti naša Správa zorganizovala v stredu 5. februára  pre študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici prednášku, zameranú na význam a ochranu  mokradí. Po  prednáške  nasledovala  diskusia na rôzne  témy súvisiace s ochranou prírody, ako aj možnosťou ďalšieho štúdia na vysokých školách ekologického zamerania a následného uplatnenia sa v praxi. Nakoniec bola študentom predstavená posterová prezentácia k 40. výročiu vzniku CHKO Štiavnické vrchy, ktoré sme oslávili v roku 2019.

MOKRADE SÚ BOHATÉ REZERVOÁRE BIODIVERZITY

Mokrade zaberajú rôzne prostredie, sú to rieky, jazerá, močiare, rašeliniská, pobrežné mokrade ako napríklad koralové útesy a ústia riek, mangrovové porasty, ale aj človekom vytvorené mokrade ako rybníky, ryžoviská a iné. Vďaka tejto variabilite prostredia až 40 % svetových druhov žije alebo sa rozmnožuje práve v mokradiach. K biologicky najrozmanitejším miestam patria hlavne pobrežné mokrade. V mokradiach žije 30 % všetkých známych druhov rýb, doposiaľ bolo zistených vyše 100 000 sladkovodných druhov rýb a každoročne je objavených 200 nových druhov sladkovodných rýb. V mokradiach doslova bujnie život. Nájdeme v nich mnoho ohrozených obojživelníkov a plazov, sťahovavé i stále vodné vtáky, tisíce druhov rastlín a aj endemické druhy, teda druhy vyskytujúce sa len v špecifických mokradiach.

PREČO SÚ PRE NÁS MOKRADE PROSPEŠNÉ?

Zdravé a rozmanité ekosystémy, najmä mokrade, sú našou životnou podporou. Sú zdrojom našej čistej vody, poskytujú nám jedlo napríklad ryžu, ktorá denne živí 3,5 miliardy ľudí a podporujú hospodárstvo. Mangrovové porasty, koralové útesy  a porasty morskej vegetácie účinne chránia komunity na pobreží počas búrkového vlnobitia, hurikánov a tsunami. Rašeliniská a mangrovové porasty sú zase účinnými „zachytávačmi“ uhlíka, zadržiavajú až 30 % zemského uhlíka, čo je dvojnásobné množstvo oproti svetovým lesom. Preto sú kľúčové pri riešení klimatických núdzových situácií, ktoré vedú k poklesu biodiverzity.

Mokrade poskytujú nenahraditeľné riešenia pre zdravie, nájdeme v nich rôzne liečivá a chudobu, poskytujú živobytie jednému zo siedmich ľudí. Ekosystémové služby mokradí sú neoceniteľné a nenahraditeľné. Mokrade poskytujú ekosystémové služby v hodnote 47 biliónov dolárov ročne, viac ako lesy, púšte alebo trávne ekosystémy

STRATA MOKRADÍ = STRATA BIODIVERZITY

Je prekvapujúce, že mokrade dnes miznú rýchlejšie ako akýkoľvek iný ekosystém. Za menej ako 50 rokov sa zničilo, nenávratne stratilo viac ako 35 % mokradí. Od roku 1700 ubudlo celosvetovo 87 % mokradí. Biodiverzita prudko klesá a mokraďové druhy ubúdajú najviac. Napríklad medzi rokmi 1970 a 2014 poklesli populácie rýb, vtákov, obojživelníkov a plazov až o 60 %. Od roku 1970 nastal aj pokles u 81 % druhov vnútrozemských mokraďových druhov a 36 % pobrežných a morských druhov.

Príčiny úbytku mokradí sú nasledovné, je to ich odvodňovanie a zasypávanie kvôli poľnohospodárstvu a výstavbe, znečisťovanie, nadmerné využívanie zdrojov (napr. nadmerný lov rýb), šírenie inváznych druhov a zmena klímy.