Auto opäť vo vodnom toku

Uplynulú sobotu vo večerných hodinách v relatívne krátkom časovom období od poslednej vážnej dopravnej nehody kamióna, ktorý znečistil vodný tok Jasenica, sa opäť stala dopravná nehoda, ktorá skončila haváriou motorového vozidla do vodného toku. Konkrétne sa jednalo o úsek cesty Banská Štiavnica – Vyhne, pod vodnou nádržou Rozgrund. Auto pravdepodobne z dôvodu šmyku vyšlo mimo vozovky, prekonalo strmý zráz a skončilo prevrátené vo Vyhnianskom potoku. Táto nehoda sa našťastie zaobišla bez ujmy na zdraví.

Celý zásah bol vykonaný v súčinnosti Hasičského záchranného zboru v Banskej Štiavnici, Polície SR, SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p., Slovenskej inšpekcie životného prostredia Banská Bystrica a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy CHKO Štiavnické vrchy. Na rozdiel od nehody kamióna, sa táto nehoda zaobišla bez kontaminácie životného prostredia únikom ropných produktov z havarovaného motorového vozidla do vodného toku a jeho blízkeho okolia. Musíme oceniť profesionálny prístup hasičov a policajtov, ktorí zabezpečili miesto nehody tak, že v tento deň došlo ku škodám len na majetku majiteľa vozidla.

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Ing. Václav Koleda