Pri mapovaní biotopov a druhov v lokalite, okresu Žiar nad Hronom, ktorá bola navrhnutá na zväčšenie dobývacieho priestoru na ťažbu bentonitu, sme identifikovali aj vzácny chránený druh páru bociana čierneho v tomto území.

Bocian čierny je sťahovavý vták. Žije v Európe a v Ázii, zimuje v Afrike. Prilieta v marci až apríli, odlieta v auguste až v septembri. Obýva lesy, od nížin do výšky asi 1000 m n. m. Dosahuje dĺžku asi 1 meter a rozpätie krídel asi 190 centimetrov, hmotnosť do 3 kg. Dospelé vtáky majú čierne perie so zeleným a purpurovým kovovým leskom, okrem brucha a trojuholníkov na spodnej časti krídel, ktoré sú biele. Zobák, okolie oka a nohy sú červené. Mláďatá majú páperie, ktoré je sfarbené do sivobiela. Mladé vtáky sú čiernohnedé, zobák a nohy majú hnedozelené.
Lieta s krkom natiahnutým dopredu. Môžeme ho vidieť ako plachtí vysoko na oblohe. Bociany čierne sedávajú na vysokých stromoch. Vzlietajú po krátkom rozbehu a pred začiatkom hniezdenia často dlho krúžia nad hniezdiskom. Hniezdo z konárov a vetvičiek je ukryté v korunách vysokých stromov alebo postavené na neprístupných skalách (vo výške 10 až 20 m). Vo svojom teritóriu má pár bocianov niekoľko hniezd, ktoré strieda. Potravu si hľadajú na okrajoch vodných nádrží alebo malých potokov. Bocian čierny loví ryby do 25 cm, žaby, mloky, vodný hmyz. V oblastiach s vlhkými lúkami sa živí prevažne koníkmi, ale aj žabami, hlodavcami a mláďatami vtákov.