Čistenie okolia sekvojovca obrovského

Čistenie okolia sekvojovca obrovského

V týchto dňoch zamestnanci Správy CHKO Štiavnické vrchy realizovali čistenie okolia chráneného stromu sekvojovca obrovského za CHA Banskošiavnická botanická záhrada. Odstraňovalo sa napadané suché ihličie a suché konáre spadnuté na súkromnom pozemku. Odstránený materiál v množstve cca 500 kg bol odvezený na zberný dvor.