V priebehu jari zrealizovala  pracovníčka Správy CHKO Štiavnické vrchy (ďalej len Správa) terénne exkurzie spojené s prednáškami v chránených územiach v kompetenčnom území Správy,   pre žiakov základnej školy z obce Prenčov a základnej školy z Novej Bane. Žiaci z Prenčova navštívili Národnú prírodnú rezerváciu Sitno a žiaci z Novej Bane navštívili Prírodnú rezerváciu Bujakov vrch. Žiakom boli prezentované prírodné hodnoty lokalít, boli poučení ako sa správať v chránenom území, zúčastnili sa prehliadky Informačného strediska ochrany prírody na Sitne,  oboznámili  sa aj s históriou hradu na Sitne a boli im priblížené vzácne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa v jednotlivých chránených územiach vyskytujú.

 

 

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Archív Správy