Ekoaktivity v ZŠ Prenčov

V stredu 20.11.2019 naša kolegyňa Ing. Monika Farbiaková, zabezpečila pre žiakov ZŠ v Prenčove prezentáciu o prírode Štiavnických vrchov a s deťmi sa zahrali rôzne ekohry. Týmto pútavým spôsobom oboznámila žiakov o dôležitosti rolí každeho prvku v prírode a previazanosti javov navzájom.