Geocachig a chránené územia

V posledných rokoch je obľúbenou a pomerne rozšírenou činnosťou medzi ľudmi, ktorí si radi spestria pobyt v prírode, hľadanie a umiestňovanie “kešiek” – geocaching. To by bolo v poriadku, keby nebolo lenže….

Veríme, že je to z neznalosti, a nie vedome, aj keď nevedomosť zákona jeho porušenie neospravedlňuje, často nachádzame náhodne kešky aj v chránených oblastiach s vysokým stupňom ochrany. Najnovšie kolega z Ochrany dravcov na Slovensku, Jozef Chavko (autor fotografií pod článkom) odstraňoval takúto kešku, ktorá bola pripevnená v masíve Prírodnej pamiatky Jastrabská skala, ktorá má najvyšší 5. stupeň ochrany podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Došlo tu ku hrubému porušeniu hneď niekoľkých paragrafov ako: zákaz pohybu mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka, zákaz vykonávania horolezeckých a skalolezeckých výstupov a iných športových aktivít, zákaz umiestňovať informačné, reklamné, propagačné a iné zariadenia….  Tieto aktivity sú zakázané hlavne preto, že jednak dochádza k rušeniu chránených živočíchov, (napr. hniezdenie…) a k ničeniu prírodných hodnôt, pre ktoré bolo toto územie vyhlásené za chránené.

Chceme veriť, že milovníci geocachingu sú aj milovníci prírody a ide im o to isté ako nám. Preto by bolo vhodné z ich strany uvažovať aj týmto spôsobom do budúcna a v prípade, že nie sú si istí do akého územia idú hľadať alebo vkladať kešky aby sa informovali u nás.