V katastri obce Vrbovka, okres Veľký Krtíš sme zaznamenali výskyt invázneho druhu Glejovka americká (Asclepias syriaca). Táto rastlina pochádza z východnej časti Severnej Ameriky a ohrozuje predovšetkým teplé oblasti Slovenska. Je to trváca bylina so sivasto chlpatou byľou, zvyčajne len málo rozkonárenou alebo nerozkonárenou, ktorá pri poranení roní bielu šťavu. Rastlina dorastá až do výšky 2 metre.Druh kvitne v júni až júli voňavými ružovými kvetmi, ktoré sú sústredené do vrcholových okolíkov polguľovitého tvaru. Plody majú tvar podlhovasto vajcovitých mechúrikov, v ktorých sa vytvoria semená s dlhým bielym páperím. Pozor, rastlina je jedovatá!

Vhodným spôsobom odstraňovania je jeho pravidelné kosenie niekoľkokrát ročne, aby sa rastlina oslabila. Ak je zrealizované len jedno kosenie za rok, musí byť v období pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo prípadnému vytvoreniu semien a tým aj ďalšieho rozšírenia druhu.
Druh sa môže aj zaorávať, ak rastie na okraji polí. Pri menších porastoch je účinné aj vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín. Využíva sa aj chemické odstraňovanie postrekom prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom), prípadne tzv. kombinovaný spôsob odstraňovania, kedy sa porast najprv pokosí a nanovo narastené rastliny sa ešte v tom istom roku postriekajú herbicídom.