V týchto dňoch vykonávame monitoring hniezdenia chránených dravcov na známych lokalitách v našej CHKO. Vedeli ste , že väčšina dravcov je monogamná? V predhniezdnom období vyhľadávajú voľné teritóriá, tvoria sa páry, ktoré vo zvolenom teritóriu predvádzajú svadobné lety a súperia s inými jedincami vlastného alebo aj iného druhu. Väčšina druhov má samostatné hniezda. Vajíčka znášajú na jar. Veľké druhy ako napr. u nás orly znášajú 1 až 2 vajíčka, stredne veľké druhy ako napr. sokoly, myšiaky a haje 3 – 4 vajíčka. Inkubácia trvá u kaní, jastrabov, myšiakov a sokolov 28 – 38 dní, u orlov je to 36 – 48 dní.