Informačné stredisko ochrany prírody na Sitne – oznam

Informačné stredisko ochrany prírody na Sitne – oznam

ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy srdečne pozýva návštevníkov a turistov legendárneho vrchu Sitno do priestorov Informačného strediska ochrany prírody (ďalej len ISOP) s  interaktívnou expozíciou.

 

Otváracie hodiny ISOP:

Jún, September, Október (víkend) od 1100 do 1600 hod.

Júl, August (denne)                          od 0930 do 1730 hod.

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID 19 žiadame návštevníkov ISOP o  dodržiavanie nasledovných bezpečnostných opatrení v súlade s Covid Automatom:

  • pri vstupe do prevádzky používajte respirátor FFP2, N95 alebo KN95 mimo výnimiek uvedených v odkaze: https://automat.gov.sk/banska-stiavnica?detail
  • dezinfikujte si ruky
  • do priestorov ISOP vstupujte individuálne s dodržaním podmienky jedného návštevníka na 15 m2 (neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby)

Ďakujeme za rešpektovanie opatrení.