Informačné stredisko ochrany prírody na Sitne – oznam

Informačné stredisko ochrany prírody na Sitne – oznam

ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy srdečne pozýva návštevníkov a turistov legendárneho vrchu Sitno do znovuotvorených priestorov Informačného strediska ochrany prírody (ďalej len ISOP) s vynovenou interaktívnou expozíciou.

Otváracie hodiny ISOP:

Jún, September, Október (víkend) od 11:00 do 16:00 hod.

Júl, August (denne) od 930 do 1730 hod.

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID 19 žiadame návštevníkov ISOP o  dodržiavanie nasledovných bezpečnostných opatrení:

  • pri vstupe do prevádzky prosíme používajte rúško alebo inú vhodnú alternatívu
  • dezinfikujte si ruky
  • dodržiavajte odstup (min. 2 m)
  • do priestorov ISOP vstupujte po jednom (neplatí pre rodiča s deťmi)

Ďakujeme za rešpektovanie opatrení.