Jarné ozdoby našich lúk

Každoročne v tomto období vykonávame monitoring rastlinného druhu európske významu Pulsatilla grandis (poniklec veľkokvetý)  a druhu Pulsatilla pratensis (poniklec lúčny) na xerotermných lokalitách. Tentoraz to bolo v okresoch Veľký Krtíš a Žiar nad Hronom.

Taktiež súbežne prebieha mapovanie výskytu vstavačovitých (Orchidaceae) v územnej pôsobnosti CHKO Štiavnické vrchy. Centrom ich rozšírenia sú trópy, kde rastie niekoľko desiatok tisíc druhov. Zlomok z tohto bohatstva môžeme obdivovať aj u nás. Sú to trváce byliny. V pôde majú podzemok, alebo hľuzy a väčšinou aj korene. Nadzemná byľ je jednoduchá, spravidla olistená. Listy sú celistvé, niekedy zakrpatievajú do šupín. Kvety sú buď jednotlivé, alebo v súkvetiach – klasoch.