Jarní poslovia rozkvitli už aj u nás

Jarní poslovia rozkvitli už aj u nás

Naša Správa počas uplynulých dní začala s monitoringom rastlinných druhov európskeho a národného významu. Konkrétne sa jedná o poniklec veľkokvetý  (Pulsatilla grandis),  poniklec lúčny (Pulsatilla pratensis), hlaváčik jarný (Adonis vernalis) a šafrán karpatský (Crocus heuffelianus). Monitoring je vykonávaný na lokalitách v územnej pôsobnosti CHKO Štiavnické vrchy. Potešila nás hojnosť výskytu ponikleca veľkokvetého na jednej z lokalít, kde na pomerne malom území sme napočítali 1200 trsov tohto druhu. Počas monitoringu bola súbežne vykonávaná aj obnova značenia maloplošných chránených území. Pre potešenie vám ponúkame fotografie jarných ozdôb našich lúk.

P.S. Tie posledné tri fotografie môžete brať s nadhľadom,  aj keď…