Minulý týždeň  sme spoločne so študentami Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici  vykonávali manažmentové opatrenia v dvoch maloplošne chránených územiach (Prírodná rezervácia Bujakov vrch, Národná prírodná rezervácia Sitno). Práce boli zamerané na odstraňovanie tzv. nedopaskov, starej trávy, náletových drevín. Nahromadené kopy odstránenej biomasy budú v PR Bujakov vrch zoštiepkované vďaka Mestským lesom Nová Baňa a v NPR Sitno prostredníctvom nášho štiepkovača.

Po ukončení prác na Sitne sme so študentami absolvovali okružnú trasu po Náučnom chodníku Sitno spojenú s návštevou Informačného strediska ochrany prírody na Sitne.

 

Starostlivosť o PR Bujakov vrch

 

Starostlivosť o NPR Sitno

 

Vychádzka po NCH Sitno a návšteva ISOP Sitno

 

 

Text: Ing. Peter Farbiak

Foto: Archív CHKO Štiavnické vrchy