V uplynulých jesenných dňoch naša Správa CHKO Štiavnické vrchy zorganizovala kosenie a odstraňovanie náletových drevín na “Tatárskej lúke” pod Sitnom, za výdatnej pomoci dobrovoľníkov. Brigáda na regulačnom zásahu trvala dva dni a bola to úspešná a vydarená akcia. Naša Správa v podobných brigádach mieni pokračovať  a pevne veríme, že sa nám aj s podporou dobrovoľníkov podarí naďalej obnovovať krásu a rozmanitosť ďalších lokalít Štiavnických vrchov.

Taktiež sme v týchto dňoch zrealizovali v našej réžii aj manažmentové opatrenia v PR Kamenné more, kde sme odstránili náletové dreviny zo samotného telesa kamenného mora a jeho blízkeho okolia. PR Kamenné more vo Vyhniach bolo vyhlásené na ochranu geomorfologických foriem, a viacerých chránených a zriedkavých druhov živočíchov. Ide o najväčšie “Kamenné more” vo vulkanickej časti Karpát. Ryolitové balvany sú gravitačne vytriedené a zaberajú plochu približne 5 ha. Na suti veľkej mocnosti prevládajú iniciálne štádiá lišajníkov a v obmedzenej miere aj machov. Územie je významným refúgiom aj pre typickú jaštericu múrovú.