Kaňa močiarna po rehabilitácii

Kaňa močiarna po rehabilitácii

Pri obci Lúčky, okres Žiar nad Hronom, bola nájdená vedľa cesty miestnym občanom kaňa močiarna. Hoci nebola neporanená, bola veľmi vyslabnutá. V našej rehabilitačnej stanici v Banskej Štiavnici sme sa o ňu dobre postarali, kde zmocnela a mohla byť úspešne vypustená naspäť do prírody v blízkosti PR Kiarovský močiar. Veríme, že sa jej bude dobre dariť.

Kaňa močiarna tak ako všetky kane obýva otvorenú krajinu nížin. Je najviac viazaná na vodu, hniezdi nad vodou v trsti na okrajoch rybníkov, mŕtvych ramien, v mokradiach s porastami trsti, pálky alebo ostríc, zriedkavo aj na nízkych kríkoch. Výnimočne hniezdi aj na poliach v repke alebo v obilí.

Hlavnú časť jej potravy tvoria malé hlodavce a menšie vodné vtáky a ich mláďatá, menej aj obojživelníky, ryby a hmyz. V čase kulminácie početnosti hraboša poľného je tento výrazne dominujúcou potravou.

Je sťahovavá, zimuje v Afrike, časť populácie však aj juhozápadnej Európe. Zhromažďovanie do kŕdľov pred odletom spadá už do druhej polovice augusta, odlietajú však väčšinou až v septembri. Výnimočne môže na našom území prezimovať. Na hniezdiská sa vracia koncom marca a začiatkom apríla.