“Kreatívna” činnosť v chránených územiach

“Kreatívna” činnosť v chránených územiach

Chránené územia, na ktorých platí 4. a 5. stupeň ochrany prírody, podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, boli vyhlásené na ochranu svojich jedinečných prírodných hodnôt, čo znamená že sú bezzásahové. Človek by si mal vážiť a obdivovať čo za milióny rokov vytvorila sama príroda a nesnažiť sa hoci aj v dobrom úmysle pretvárať tieto jedinečné územia svojou činnosťou.

V poslednom období patrí k takýmto nepriaznivým javom napr. masová tvorba kamenných pyramíd, kamenných múrikov, svojvoľné vybudovanie si rôznych posedov, lavičiek a stolov, upevňovanie kešiek do skál kde hniezdia dravce, alebo poštových schránok na stromy s vrcholovou knihou bez povolenia, samozrejme tvorba ohnísk, a pohyb mimo vyznačených turistických alebo náučných chodníkov, čo je dlhodobý problém a pod.

Spomínané aktivity sa vo veľkom objavili v ostatnom období najmä na území Prírodnej rezervácie Kamenné more vo Vyhniach (4. stupeň ochrany), Prírodnej pamiatky Jastrabská skala (5. stupeň ochrany) ale aj v NPR Sitno (5 stupeň ochrany) a iných.

Tieto aktivity sú zakázané hlavne preto, že jednak dochádza k rušeniu chránených živočíchov, (napr. hniezdenie…) a k ničeniu prírodných hodnôt, pre ktoré bolo toto územie vyhlásené za chránené.

Preto apelujeme na všetkých milovníkov prírody, aby sa k nej správali s ohľaduplnosťou a šírili tieto poznatky aj medzi ľuďmi ktorí sa tak nesprávajú, veríme že z nedostatku povedomia o danom území v ktorom realizujú spomínané aktivity.