Likvidácia inváznych rastlín

Likvidácia inváznych rastlín

V uplynulých týždňoch pracovníci našej Správy CHKO Štiavnické vrchy realizovali likvidáciu inváznych rastlín (boľševník obrovský – Heracleum mantegazianum) na viacerých lokalitách v okolí Banskej Štiavnice.

Boľševník obrovský je rastlina z čeľade zelerovité (Apiaceae). Pochádza z centrálnej Ázie (Kaukaz a z juhu priľahlé oblasti). V súčasnosti je to v Európe a Severnej Amerike významný invázny druh. Na Slovensku a v mnohých ďalších krajinách severnej pologule je vedený ako obzvlášť nebezpečný druh, ktorý je schopný ničiť pôvodné ekosystémy na danom území. Ohrozuje aj ľudské zdravie, pretože obsahuje látky, ktoré u človeka spôsobujú ťažké fotodermatitídy.