Mapovanie teritórií lesných druhov sov v Štiavnických vrchoch

Mapovanie teritórií lesných druhov sov v Štiavnických vrchoch

Správa CHKO Štiavnické vrchy sa spolu s organizáciou  – Ochrana dravcov na Slovensku  zúčastnila pri mapovaní teritórií lesných druhov sov v Štiavnických vrchoch. Jesenný ,,falošný” tok sov je vhodný na zisťovanie výskytu a početnosti jednotlivých druhov. Páry si hlasovými prejavmi obhajujú svoje hniezdne a potravné teritóriá. Ako prvé sa koncom augusta začínajú ozývať sovy lesné (Strix aluco), hlavne samice. V priebehu septembra sa k nim pridajú aj sovy dlhochvosté  (Strix uralensis), kuvičky vrabčie (Glaucidium passerinum) a pôtiky kapcavé (Aegolius funereus). Koncom októbra pomaly sovie hlasy v lesoch utíchajú. Novšou metódou pomocou nahrávacích zariadení – diktafónov,  sa túto jeseň zmapovali lesné druhy sov. Na vybraných lokalitách v CHKO Štiavnické vrchy sa rozmiestnilo 10 diktafónov na línii 3-4 km. Na druhý deň ráno sa odpočúvacie zariadenia zozbierali a premiestnili na iné lokality. To sa niekoľkokrát opakovalo. Zaujímavosťou bolo, že v priebehu dňa sme na vhodných lokalitách  imitovali hlas kuvička vrabčieho. Zaregistrovali sme až sedem teritoriálnych samcov. Dokonca dva samce v júli, kedy sa veľmi slabo ozývajú. Výsledky z diktafónov sa budú analyzovať koncom tejto jesene.

 

 

Text a foto:           Karol Šotnár

Spolupracovali:    Vladimír Balaška, Zuzana Masárová a Alexander Kürty