Správa CHKO Štiavnické vrchy  v spolupráci so Strednou odbornou školou lesníckou zrealizovala túto jar vybudovanie zábran pre obojživelníky pozdĺž frekventovaných pozemných komunikácii v úsekoch nad Richňavskými tajchami a nad Dolnohodruškým tajchom v celkovej dĺžke cca 1 kilometer. Uvedené cesty vytvárajú bariéru pre jarnú migráciu obojživelníkov, ktoré sa presúvajú zo zimovísk v lese na miesta rozmnožovania. Popri inštalácii zábran sa časť študentov zamerala na vyčistenie okolia ciest od odpadkov, ktorých nebolo málo. Touto cestou by sme chceli požiadať všetkých motoristov o zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri prejazdoch úsekov ciest pozdĺž vodných tokov, jazier, mokradí, ktoré sú miestom rozmnožovania týchto chránených druhov živočíchov.