Mimoriadne Upozornenie

Vážený návštevníci prírody Štiavnických vrchov, dovoľujeme si Vás požiadať o zvýšenú opatrnosť´ v lokalite Studený vrch a Šobov, kde sa pravidelne vyskytuje  medveď hnedý. Vzniknutú situáciu riešime v spolupráci so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého a miestnym poľovným združením. V prípade zaznamenia medveďa hnedého, prosím postupujte podľa manuálu Zásahového tímu na stránke: https://zasahovytim.sopsr.sk/