Monitoring chránených druhov pri zatepľovacích prácach

Monitoring chránených druhov pri zatepľovacích prácach

… vykonali sme 15 obhliadok  budov určených na rekonštrukčné a zateplovacie práce, s cieľom zistenia výskytu chránených druhov živočíchov (netopiere, belorítky, dážďovníky). Predchádzame tak úhynom vzácnych a ohrozených druhov.