Návšteva ČIŽP na Správe CHKO Štiavnické vrchy

Návšteva ČIŽP na Správe CHKO Štiavnické vrchy

Vo štvrtok 13.9.2018 sme privítali zástupcov českej inšpekcie ŽP a po vzájomnej výmene informácii a poznatkov z našej práce v oblasti ochrany prírody a krajiny sa zúčastnili terénnej exkurzie do NPR Sitno.