V prírode môžeme momentálne vidieť kvitnúť Sambucus ebulus – baza chabzdová, ale aj nebezpečný boľševník obrovský  (Heracleum mantegazianum). Po upozornení verejnosťou bola preverená lokalita s údajným výskytom boľševníka obrovského. Jeho výskyt nebol potvrdený. Na lokalite bola zaznamenaná baza chabzdová.

Sambucus ebulus – baza chabzdová

  • kvitne popri lesných a poľných cestách, na pasekách a rumoviskách
  • potrebuje vlhkú, humóznu až kamenitú pôdu, bohatú na živiny
  • vytrvalá bylina, ktorá miestami dorastá až do 2 m
  • využíva sa aj v ľudovom liečiteľstve

Heracleum mantegazianum  – boľševník obrovský

  • invazívna rastlina, ktorá osídľuje takmer všetky stanoviská, šíri sa pozdĺž ciest a vodných tokov
  • rastlina impozantného vzrastu, v stredoeurópskych podmienkach dorastá 2 – 4m
  • obrovské okoličnaté súkvetia môžu mať až cez 1 m v priemere a majú bielu, nažltlú alebo jemne ružovú farbu
  • obzvlášť nebezpečný druh, ktorý ohrozuje ľudské zdravie