Správa CHKO Štiavnické vrchy v spolupráci so Slovenským cykloklubom a spoločnosťou BS-RENT v uplynulých dňoch ukončili práce súvisiace s vyznačovaním novej cyklotrasy vedúcej zo Svätého Antona na najvyšší vrchol Štiavnických vrchov – Sitno. Cyklotrasa vedie po existujúcej asfaltovej komunikácii s celkovým výškovým prevýšením 573 m. V území Národnej prírodnej rezervácie sú v lokalitách Granty, Hradná lúka a na konci cyklotrasy pod Chatou Andreja Kmeťa umiestnené cyklostojany tak, aby cyklisti a cykloturisti mali možnosť svoje tátoše bezpečne odstaviť a uzamknúť. Treba si uvedomiť, že nová cyklotrasa vchádza aj do maloplošne chráneného územia s najprísnejším stupňom ochrany a z tohto dôvodu je nevyhnutné  riadiť sa doplnkovými informačnými tabuľami umiestnenými na jednotlivých smerovníkoch. To znamená, že akékoľvek vchádzanie a jazdenie na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo na samovyvažovacom vozidle v Národnej prírodnej rezervácii mimo vyznačenej cyklotrasy je zakázané. Táto skutočnosť platí rovnako aj v území Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.

Na záver chceme požiadať cyklistov a cykloturistov o ohľaduplnosť a obozretnosť pri ich pohybe po cyklotrase tak, aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám. Uvedená cyklotrasa je totiž súčasťou turistickej trasy vedúcej na Sitno, ako aj komunikáciou využívajúcu štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky na približovanie a odvoz drevnej hmoty. Veríme, že cyklisti a cykloturisti ocenia možnosť spoznávať jedinečnosť prírodného prostredia Sitna a jeho okolia, pri rešpektovaní pravidiel obsiahnutých na jednotlivých informačných tabuliach a piktogramoch.