Nový príbytok pre bociana bieleho

V uplynulých dňoch sme za výdatnej pomoci Obecného úradu v Hliníku nad Hronom odstránili staré hniezdo bociana veľkého, ktoré bolo na elektrickom stĺpe pri rodinnom dome. V jeho blízkosti sa na novom stĺpe osadila hniezdna podložka aj s konármi a čakali sme s nádejou ako to dopadne. Na našu veľkú radosť sa bocianej rodinke nový príbytok zapáčil a úspešne v ňom zahniezdili.

Bocian biely patrí medzi druhy európskeho významu a jeho spoločenská hodnota je 2 300 EUR. Patrí medzi väčšie vtáky, jeho hmotnosť dosahuje 3 000 – 4 000 g.  Druh sa na jar vracia zo zimovísk obvykle v marci. Hniezda najčastejšie obsadia skôr samce. Najmä po prílete na hniezda sa druh ozýva charakteristickým klapotaním zobáka, pričom občas vyvráti hlavu dozadu až na chrbát. Hniezda stavajú oba jedince páru, pričom pri dlhoročne používaných hniezdach môže hmotnosť hniezda dosahovať až do 1 000 kg. Samice znášajú 1 – 5 vajec, najčastejšie však v produktívnych hniezdach bývajú tri mláďatá. Druh sa živí menšími stavovcami, najmä hlodavcami, obojživelníkmi, ale aj hmyzom a inými bezstavovcami. Loví najmä na vlhších miestach, často v okolí vodných tokov, na vlhkých lúkach, ale aj na poliach s nižšou vegetáciou, najčastejšie počas chôdze. Mlá­ďatá opúšťajú hniezda vo veku 55 – 68 dní. Z nášho územia odlieta druh na zimoviská spravidla v auguste v mnohopočetných zoskupeniach najmä východnou migračnou cestou cez Turecko. Zimuje vo východnej, západnej až južnej Afrike. Cez zimu sa na našom úze­mí pokúšajú zostávať len výnimočne predovšetkým choré a inak poškodené jedince. Mladé vtáky začí­najú hniezdiť vo veku 3 – 6 rokov.