Obnova prístrešku na NCH Sitno

Obnova prístrešku na NCH Sitno

V dňoch 31.5. – 01.06. 2019 bola zrealizovaná Obcou Ilija v spolupráci so ŠOP SR, Správou CHKO Štiavnické vrchy a za finančnej podpory  OOCR – Región Banská Štiavnica, obnova oddychového prístrešku na NCH Sitno, ktorý ako je vidieť (foto č. 1) bol už v značne nevyhovujúcom technickom stave a ohrozoval návštevníkov NPR Sitno.

Za tieto necelé dva dni bola nanovo postavená nosná konštrukcia, osadená trvácna plechová strešná krytina a na koniec prác bolo upravené aj okolie tohto oddychového miesta

(foto č. 2). Chceme sa poďakovať aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa v rámci svojho voľného času podieľali na obnove, pánovi Branislavovi Cengelovi za občerstvenie, fajnový guláš a prenocovanie v Chate A. Kmeťa na Sitne. Pevne veríme, že prístrešok bude návštevníkom našej dominanty Sitna a jeho okolia slúžiť k spokojnosti čo najdlhšie.