Ošetrenie chráneného stromu

V uplynulých dňoch sa zamestnanci našej Správy CHKO Štiavnické vrchy spolu s odborným arboristom podieľali na ošetrení CHS Topoľ biely v obci Dolná Strehová,  okres Veľký Krtíš. Bolo realizované opílenie suchých konárov, zníženie koruny a obnova označenia CHS, nakoľko sa nachádza pri športovom ihrisku a za určitých podmienok hrozilo nebezpečenstvo pre ľudí.

CHS Topoľ biely bol vyhlásený 27.2.2003 všeobecne záväznou vyhláškou č.2/2003 Krajským úradom v Banskej Bystrici na zabezpečenie jeho ochrany, a z dôvodu esteticko-krajinárskeho a historického hľadiska.

Topoľ biely ( Populus alba) je druh stromu z čeľade vŕbovité (Salicaceae). Môže dorásť do výšky 15 až 35 metrov. Strieborný topoľ je rovnorastúci, v lete zelený strom so širokou korunou väčšinou v tvare kruhu. Strom môže dosiahnuť vek 300 – 400 rokov a priemer kmeňa môže dosiahnuť až 4,5 metra. Kôra má väčšinou biele zafarbenie a hladkú štruktúru, niekedy obsahuje malé stopy korkového dreva. Tieto stopy majú väčšinou tvar kosoštvorca. S pribúdajúcim vekom dostáva vrchná kôra tmavošedé zafarbenie a tvoria sa hlboké pozdĺžne ryhy. Najmladšie výhonky so zvyšujúcim sa vekom blednú a na zelených výhonkoch sa postupne objavuje biele olemovanie.