Správa CHKO Štiavnické vrchy oznamuje, že plánovanú októbrovú akciu “Kosenie a odstraňovanie náletových drevín na Tatárskej lúke pod Sitnom” nebude môcť tento rok uskutočniť  z dôvodu prijatých opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19. Pevne veríme, že nasledujúci rok nám situácia dovolí, stretnúť sa  pri prácach na Tatárskej lúke.