Ponuka Správy CHKO Štiavnické vrchy

Ponuka Správy CHKO Štiavnické vrchy

Správa CHKO Štiavnické vrchy ponúka v priestoroch svojej budovy novozriadené miestnosti pre tématickú výučbu hodín biológie pre školy, s prípadnými prednáškami, prezentáciami, premietnutím filmov o prírode. Kapacita prednáškovej miestnosti je max.20 osôb. Rezerváciu je potrebné nahlásiť min. týždeň dopredu.