Potvrdený výskyt druhu európskeho významu

Potvrdený výskyt druhu európskeho významu

Pri mapovaní predmetov ochrany v chránenom území okresu Žarnovica bol potvrdený výskyt druhu európskeho významu fuzáča veľkého (Cerambyx cerdo). Náš druhý najväčší fuzáč s 24 − 54 mm dlhým telom. Celý chrobák je leskločierny, len krovky sú ku koncu hnedočierne až hnedé. Na hlave sú pomerne mohutné hryzadlá. Tykadlá samčekov sú približne dvakrát dlhšie ako telo, tykadlá samičiek dosahujú nanajvýš koniec kroviek. Samičky kladú vajíčka do štrbín v kôre stojacich starých, ale živých dubov. Bol však pozorovaný aj vývoj v bukoch, hraboch, brestoch a jaseňoch. Larvy sa vyvíjajú najprv pod kôrou, kde aj prezimujú. V polovici druhého roku sa začínajú živiť lykom, preto sa zavŕtavajú hlbšie do dreva a tam druhýkrát prezimujú. V polovici tretieho roku sa dospelá larva kuklí hlboko v dreve vo veľkej, hákovito stočenej komôrke. Po jeden a pol mesiaci sa vyliahne imágo, ale zotrváva v komôrke, kde aj prezimuje. Živia sa miazgou poranených stromov, aktívne sú najmä v podvečer, cez deň sa zdržujú v korunách stromov. Kedysi bol na Slovensku veľmi hojný a označovaný za významného technického škodcu dreva. Aj v súčasnosti má veľký areál výskytu, ale je omnoho vzácnejší.