Prieskum novej jaskyne v Kremnických vrchoch

Prieskum novej jaskyne v Kremnických vrchoch

Pracovníci zo ŠOP SR, Správy CHKO Štiavnické vrchy,  Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a ohlasovateľ jaskyne pán Ján Pastorok sa zúčastnili začiatkom marca historicky prvého prieskumu novej jaskyne v Kremnických vrchoch, ktorá bola pomenovaná ako “Diera nad Pastorkom“. Lokalizovaná je v Jastrabskej vrchovine v katastrálnom území obce Kopernica v nadmorskej výške 642 m. n. m. s dĺžkou cca 100 m a hĺbkou cca 50 m. Na povrchu sa nachádzajú dva vstupné otvory do podzemných priestorov, ktoré navzájom nie sú prepojené. Samotná jaskyňa vznikla v období stredného miocénu – sarmatu (cca 11 mil. rokov). Podľa vyjadrenia Petra Holúbeka, zástupcu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, sa pravdepodobne jedná o najhlbšiu nekrasovú jaskyňu rozsadlinového typu na území Slovenska.