Radi pozorujete s deťmi bociany a dozvedáte sa o nich vždy niečo nové? ??? Tak sa zapojte do nášho ekovýchovného programu a zapisujte si svoje najzaujímavejšie postrehy zo života týchto sťahovavých vtákov. Deti sa naučia základy práce vedca – ornitológa, spoznajú etológiu bociana a v neposlednom rade si takto budujú vzťah k prírode. Pedagógovia môžu túto formu využiť na projektové vyučovanie prírodovedných predmetov, prípadne to môže slúžiť ako nápad pre online vyučovanie.

Navyše zo zúčastnených jednotlivcov vyžrebujeme a oceníme v októbri troch šťastlivcov, ktorí získajú od ŠOP SR vecné ceny. ? Zapojiť sa môžete do 30. septembra a viac info, ako aj tzv. hniezdnu kartu na vypĺňanie nájdete na našom webe ?http://www.sopsr.sk/web/?cl=95