Rehabilitačný pobyt poštového holuba

Rehabilitačný pobyt poštového holuba

Minulý týždeň sme zachránili zraneného poštového holuba (hoci nepatrí medzi chránené druhy), ktorý bol nájdený v areáli Starého zámku v Banskej Štiavnici. Po niekoľkodňovom „liečebnom“ pobyte v Rehabilitačnej stanici bol dnes úspešne vypustený na slobodu.