ŠOP SR realizuje tento rok rekonštrukciu expozície ochrany prírody umiestnenú v  Informačnom stredisku ochrany prírody (ISOP) v budove bývalej rozhľadne v NPR Sitno. Terajšia expozícia nielen vekom, ale aj obsahom a prevedením nespĺňa požiadavky aktuálnosti a súčasnému trendu. Vo vynovenej expozícii budú použité dnes žiadané interaktívne prvky ako aj historické dokumenty a predmety vykopané pri archeologickom výskume na vrchole Sitna. Návštevník bude môcť nahliadnuť aj do repliky „Kmeťovho herbáru“. Súčasťou expozície bude malý bufet, predajňa suvenírov a  propagačných predmetov. V pláne je tiež obnova elektrických rozvodov, rekonštrukcia podlahy na poschodí, ako aj vymaľovanie interiéru. Veríme, že sa nám podarí tento projekt zrealizovať do začiatku budúcoročnej turistickej sezóny.

Pôvodná budova rozhľadne na Sitne (dnes ISOP) bola postavená v r. 1727 na podnet Mikuláša Koháryho. V r. 1852 vyhorela po zásahu bleskom a následne na žiadosť štiavnického turistického spolku dal filagóriu opraviť a zabezpečiť hromozvodmi Filip Coburg v r. 1888. Súčasnú podobu nadobudla po rekonštrukcii v 20. storočí, a je súčasťou NCH Sitno.