Dvojica súrodencov z Nitry, ktorá prijala do partie tretieho mušketiera Athosa z Banskej Štiavnice (prvý z prava).

 

Aj vo vtáčej ríši sa stávajú smutné udalosti ako je vypadnutie mláďat z hniezda. Nie vždy však potrebujú ľudskú pomoc. Keď je mláďa už plne doperené a len sa rozlietava (nadobúda letové schopnosti) je najlepším riešením dať ho na vyvýšené miesto (konár, múr..) skontrolovať či v okolí nieje potencionálny predátor napr. mačka) a nehať ho nech objavuje svet (okrem dážďovníka tmavého, ktorý nevie vzlietnuť zo zeme a vyžaduje si špecifickú starostlivosť´). V prípadoch keď má vtáčik na sebe len prachové perie, poprípade má perie ešte len v tubách (drobné biele ruličky na báze peria), nemá schopnosť lietať a potrebuje opateru je najlepším riešením návrat do hniezda. Nie vždy je však možný návrat do pôvodného hniezda.

Vďaka Vašej pomoci (nahlasovanie kritických situácií na pohotovostnú linku 0910 158 739 pre oblasť kompetenčného územia CHKO Štiavnické vrchy) a v spolupráci so Správou CHKO Poľana a Mgr. Romanom Slobodníkom PhD. z Ochrany dravcov na Slovensku sa nám v mesiaci júl podarilo doložiť až tri mláďatá sokola myšiara (Falco tinnunculus) do nových rodín, ktoré ich prijali. Dvaja súrodenci zo Zvolena (Cyril a Metod) putovali do novej rodiny v Novákoch a jeden Banskoštiavničan (Athos) putoval do Nitry. Po následnej kontrole sa preukázalo že rodinky prijali nové mláďatá bez problémov a ukážkovo sa o ne starajú.  Samozrejme nie každé mláďa môže byť doložené do novej rodiny, musí najprv prejsť „adopčným procesom“.  V prvom rade musí byť odborne skontrolované či je zdravé, bez parazitov a v dobrej kondícii. Čo pre malého vtáčika znamená byť v dobrej kondícii? Kondíciu môžeme zistiť niekoľkými spôsobmi a to napríklad vážením alebo nahmataním svalstva na hrudnej kosti. Podľa toho ako je vinuté prsné svalstvo vieme určiť či má mláďatko dostatok zásob a energie aby sa ďalej zdravo vyvíjalo alebo potrebuje opateru človeka. Veľmi dôležitý je tiež výber novej rodiny, v tomto bode je potrebné mať zmapované hniezda daného druhu a vek mláďat ktoré sa v nich nachádzajú. Mláďatá v novej rodine by mali byť približne rovnako staré ako doložený jedinec. Dôležitý je tiež ich počet. Ak sa v rodine nachádza plný počet mláďat a teda všetky vajcia boli oplodnené a úspešne vyliahnuté, bolo by pre rodičov zaťažujúce nasýtiť veľký počet mláďat, preto je ideálne vybrať rodinku kde sa všetky vajcia nevyliahli. Samozrejme nesmieme zabudnúť na potravnú ponuku. Adopcie sa vykonávajú len v oblastiach kde je dostatok prirodzenej potravy. Samozrejme všetky nájduchy musia byť riadne onačené krúžkami, aby sme do budúcnosti vedeli ako sa im v živote darí. Všetkým mladým operencom prajeme do nové ho života veľa šťastia.

 

Zvolenčania Cyril a Metod boli úspešne adoptovaný v Novákoch.

 

autor článku: Ing. Alexandra Veselovská PhD.

autor foto: Mgr. Roman Slobodník PhD.,