Spoločné sčítanie veľkých šeliem

Spoločné sčítanie veľkých šeliem

Dňa 14. februára 2019 sa zamestnanci Správy CHKO Štiavnické vrchy zúčastnili na prvom spoločnom sčítaní veľkých šeliem v rámci NP Muránska planina. Úlohou aktivity bolo všímať si hlavne pobytové znaky všetkých veľkých šeliem (aj šakala zlatého), prípadne lesných kúr (hlucháň, jariabok…) a iných chránených druhov živočíchov (vydra, mačka divá…). Zúčastnení získali od kontaktnej osoby (zoológ NP Muránska planina) transekty jednotlivých úsekov, ktoré si následne stiahli do mapovej aplikácie mobilného telefónu a aktivita sa mohla začať. Po ukončení obchôdzky na pridelenom úseku sa získané údaje z terénu ako aj fotografický materiál odovzdal kontaktnej osobe na spracovanie. Akcia bola úspešná, a čakáme na vyhodnotenie výsledkov koordinátorom akcie.