Spolupráca so Strednou odbornou školou lesníckou

Spolupráca so Strednou odbornou školou lesníckou

Správa CHKO Štiavnické vrchy  v spolupráci so Strednou odbornou školou lesníckou zabezpečovala v dňoch 09.-11.03.2020 odbornú prax študentov ekologického zamerania (pôvodne naplánovanú až do 13. marca, ale kvôli koronavírusu ukončenú skôr), za účelom vykonávania prác súvisiacich s praktickou starostlivosťou o chránené územia, chránené druhy rastlín a živočíchov. Prvé dva dni boli zamerané na ochranu tisov obyčajných rastúcich v Prírodnej rezervácii Kamenný jarok. Tisy v tejto lokalite, ktorá je jediným miestom prirodzeného výskytu tisa obyčajného v CHKO Štiavnické vrchy, sú masívne poškodzované ohryzom (lúpaním kôry) jeleňou zverou. Za dva dni sa nám spoločnými silami podarilo obaliť kmene všetkých cca 100 ks tisov pomocou umelého pletiva. Pevne veríme, že sa nám takýmto spôsobom podarí ochrániť tieto zaujímavé dreviny.

Tretí deň sme sa zamerali na budovanie zábran pre obojživelníky pozdĺž frekventovanej komunikácie v úsekoch pred obcami Brehy a Voznica. Cestná komunikácia tvorí bariéru pre jarnú migráciu obojživelníkov, ktoré sa presúvajú zo zimovísk v lese na miesta rozmnožovania. Úsek pred obcou Brehy sa nám podarilo dokončiť celý, aj s vyzbieraním odpadkov v blízkosti cesty, ktorých, ako je vidieť na jednej z fotografií, nebolo málo. Následne sme sa presunuli k obci Voznica. Tento úsek bol vo štvrtok a v piatok dokončený už len pracovníkmi Správy, bez pomoci študentov. Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo nadviazať na niekdajšiu spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami tak, aby mohli študenti aktívne využívať poznatky získané štúdiom aj v praktickej rovine a v našich spoločných aktivitách máme v pláne pokračovať aj v budúcnosti.

 

 

Text: P. Farbiak

Foto: P. Farbiak