Praktická ochrana chránených živočíchov v spolupráci so študentami Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a SOS Birdlife Slovensko

Praktická ochrana chránených živočíchov v spolupráci so študentami Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici a SOS Birdlife Slovensko

V spolupráci so študentami Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, Správa CHKO Štiavnické vrchy (ďalej len CHKO ŠV) každoročne organizuje aktivity zamerané na praktickú ochranu živočíchov. Jednou z pravidelných akcií, ktoré sa konajú v jarnom období je ochrana obojživelníkov pri migrácii. V dvoch lokalitách Štiavnických vrchoch študenti a pracovníci CHKO ŠV počas 3 dní inštalovali zábrany pozdĺž cestných komunikácii. Zábrany slúžia na zníženie úmrtí migrujúcich obojživelníkov pri ich premiestňovaní zo zimovísk v lese, na miesta rozmnožovania. Následne v pravidelných intervaloch pracovníci Správy a dobrovoľníci chodia migrujúce obojživelníky v ranných a večerných hodinách bezpečne prenášať.

Ďalšiu aktivitu praktickej ochrany živočíchov a to formou podpory hniezdnych možností si študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici mohli vyskúšať v rámci exkurzie do Chráneného vtáčieho územia Poiplie. Odborný výklad ohľadom potreby mokradí a problematiky ochrany vtákov na Slovensku zabezpečili Dušan Kerestúr a Marián Mojžiš zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti Birdlife Slovensko. Okrem spoznávania nádherných lokalít mohli študenti vidieť na vlastné oči, ako je možné prostredníctvom opatrení na zlepšenie vodného režimu mokradí podporiť vzácne druhy vtákov európskeho významu. Študenti  taktiež otestovali novú pozorovaciu vežu vo Vrbovke, ktorá poskytuje nádherný výhľad a možnosť lepšie pozorovať vzácne vtáctvo v danej oblasti. Nakoľko v súčasnosti dochádza k úbytku drevín s dutinami, ktoré sú veľmi dôležité pre dutinové hniezdiče, študenti pridali pomocnú ruku k dielu a osadili vo vhodných biotopoch Poiplia, búdky pre vzácne druhy vtákov ako výrik lesný (Otus scops) a krakľa belasá (Coracias garrulus). Aj keď boli búdky prioritne vyrobené na mieru vyššie spomenutým vtákom, sú vhodné aj pre aj pre menšie druhy spevavcov, a my veríme že budú počas nasledujúceho obdobia všetky využité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Ing. Alexandra Veselovská PhD.,  Ing. Peter Farbiak

Foto: archív Správy CHKO Štiavnické vrchy