Starostlivosť o nelesné biotopy v NPR Sitno

Starostlivosť o nelesné biotopy v NPR Sitno

Správa CHKO  Štiavnické vrchy organizovala v uplynulých dňoch jesennú brigádu v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len NPR) Sitno na Tatárskej lúke, aj za pomoci dobrovoľníkov. Práce sa vykonávali na časti lúky, kde sa do teraz nekosilo a ani nepáslo. Kosilo sa za pomoci krovinorezov, odstraňovali sa náletové dreviny, vyvrátené stromy zasahujúce do lúky a podarilo sa nám spoločne uvoľniť aj majestátny pasienkový dub, ktorý vytvára pôsobivý krajinotvorný prvok. Za tieto dva dni sa podarilo urobiť kus dobrej roboty a pripraviť ďalšiu časť Tatárskej lúky, na budúcoročné pasenie hospodárskymi zvieratami, ktoré nám pomáhajú starať sa o vzácne lúčne spoločenstvá, vyskytujúce sa v NPR Sitno. Naša vďaka patrí aj prevádzkárovi Chaty A. Kmeťa na Sitne, Súkromnej hotelovej akadémii Banská Štiavnica a firme Stračina, za poskytnutie chutného občerstvenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Ing. Peter Farbiak