Starostlivosť o PR Seleštianska stráň

Starostlivosť o PR Seleštianska stráň

Prírodná rezervácia (PR) Seleštianska stráň v okrese Veľký Krtíš patrí taktiež do pôsobnosti našej Správy CHKO Štiavnické vrchy. Bola vyhlásená v r. 1997 na ochranu xerotermnej (teplomilnej) vegetácie Ipeľskej kotliny s výskytom viacerých chránených a ohrozených druhov flóry a fauny, ako napr. Pulsatilla grandis, Pulsatilla pratensis, Seseli elatum, Campanula macrostachya a iné. Starostlivosť o tieto vzácne druhy vyžaduje pravidelný regulačný zásah vo forme kosenia, hrabania a odstraňovania samonáletu. Preto sme sa aj tento rok zišli celá Správa CHKO, na pravidelnej údržbe tohoto územia, aby sme aj naďalej udržali priaznivé podmienky, a tak sme sa chopili kosačiek, hrabiel a pustili sa s elánom do práce.