STOP ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKE ?

Čo znamená zábavná pyrotechnika pre zvieratá? “Pre voľne žijúce živočíchy, ktoré majú dobre vyvinutý sluchový aparát predstavuje ohňostroj a delobuchy silný stresový faktor. Prirodzene pred ním unikajú. V dôsledku úniku pred zvukom, jedince chránených druhov voľne žijúcich živočíchov (napr. kamzíky) často utekajú cez nepriaznivý terén, čo môže spôsobiť ich zranenie a nakoniec to môže mať až fatálne následky. Okrem priameho ohrozenia je potrebné uvedomiť si fakt, že obdobie núdze je pre voľne žijúce živočíchy najkritickejčia časť roka. Musia maximálne šetriť energiu, aby toto obdobie vôbec prežili. Každý zbytočný výdaj energie predstavuje záťaž, ktorá ak má kumulatívny charakter, môže mať pre živočíchy fatálne následky. Podobne ako aj iné zvieratá, pyrotechnika plaší i vtáky. Nebezpečenstvo spočíva najmä v stratách energie v období núdze. Takúto stratu jednoducho v zimnom období jedinec nemusí dokázať nahradiť z ťažko dostupnej potravy,” vysvetľuje dopady pyrotechniky na zvieratá zoologička ŠOP SR Andrea Lešová.

Buďme teda ohľaduplní a oslávme nový rok bez petárd a ohňostrojov! ?