Stretnutie prírodovedcov vo Svätom Antone

Stretnutie prírodovedcov vo Svätom Antone

V dňoch 24.9.2018 – 26.9.2018 sa konal pod záštitou Ministra životného prostredia SR vo Svätom Antone 13. ročník medzinárodnej konferencie STRETNUTIE PRÍRODOVEDCOV, odborné podujatie pracovníkov prírodovedných múzeí Slovenska. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj dvaja zamestnanci našej Správy CHKO Štiavnické vrchy s prezentáciou o CHKO Štiavnické vrchy. Prvý deň pozostával s referátov, zasadnutia Prírodovednej komisie Zväzu múzeí na Slovensku a večerným programom bolo sledovanie a počúvanie jelenej ruje v oblasti Štiavnických vrchov.

Druhý deň sa konala celodenná terénna exkurzia na Sitno, aj s našou účasťou a večer bol zakončený premietaním filmu Čaro etológie z jediného GPS (M. Číž).