Ak ste kreatívni a radi maľujete, využite prírodu ako svoj ateliér plný jarných scenérií, príbehov a zašlite nám svoju kresbu s jarnou tematikou. Namaľujte rastlinu ? či živočícha ? v jeho prirodzenom prostredí počas jari. Nezabudnite ku kresbe napísať aj krátky príbeh o tom, čo ste zachytili.
Svoje fotografie alebo skeny kresieb s príbehom nám posielajte od 19. marca do 30. apríla ? na e-mail: sutaz@sopsr.sk
Viac info na nájdete na webe ? www.sopsr.sk/jarnepribehy