Úhyn dravca v Tekovskej Breznici

Úhyn dravca v Tekovskej Breznici

V tomto období sa Štátna ochrana prírody stretla s viacerými prípadmi úhynu vzácnych dravcov, ktorý nastal otravou. Bohužiaľ, aj zamestnanci našej Správy CHKO Štiavnické vrchy, boli v sobotu 28.4.2018 prizvaní políciou ku obhliadke hniezda sokola sťahovavého v Tekovskej Breznici, v ktorom sa nachádzala uhynutá samica. Hoci príčina úhynu nie je ešte známa, predpokladá sa, že bola tiež otrávená.