Úspešný návrat do prírody

V obci Veľká Čalomia bolo nájdené miestnym občanom mláďa Bociana bieleho, ktoré vypadlo z hniezda. Mláďa bolo dehydrované a neschopné samostatného života. Po asi jeden mesiac trvajúcej rehabilitácii a starostlivosti v našej záchrannej stanici sme ho vypustili v blízkosti PR Ryžovisko.

Bocian biely je zaradený medzi druhy európskeho významu. Jeho spoločenská hodnota je 2 300 €. Patrí medzi väčšie vtáky a dosahuje hmotnosť 3 000 – 4 000 g. Zobák a nohy sú dlhé, čer­veno sfarbené, operenie je biele s čiernymi letkami a čiernymi veľkými krídelnými krovkami. Mláďatá sa odlišujú od dospelých jedincov najmä tmavým sfar­bením zobáka a nôh. Počas letu drží krk rovno na­tiahnutý dopredu, čím sa jeho letová silueta odlišuje napríklad od volaviek.

Samice znášajú 1 – 5 vajec, najčastejšie však v produktívnych hniezdach bývajú tri mláďatá. Druh sa živí menšími stavovcami, najmä hlodavcami, obojživelníkmi, ale aj hmyzom a inými bezstavovcami. Loví najmä na vlhších miestach, často v okolí vodných tokov, na vlhkých lúkach, ale aj na poliach s nižšou vegetáciou, najčastejšie počas chôdze. Mlá­ďatá opúšťajú hniezda vo veku 55 – 68 dní. Z nášho územia odlieta druh na zimoviská spravidla v auguste v mnohopočetných zoskupeniach najmä východnou migračnou cestou cez Turecko. Zimuje vo východnej, západnej až južnej Afrike. Cez zimu sa na našom úze­mí pokúšajú zostávať len výnimočne predovšetkým choré a inak poškodené jedince. Mladé vtáky začí­najú hniezdiť vo veku 3 – 6 rokov.