Vydra riečna v Štiavnických vrchoch

Vydra riečna v Štiavnických vrchoch

Počas pravidelného monitoringu vydry riečnej na vybraných lokalitách potoka Štiavnica sme zaznamenali starší trus na kameňoch v blízkosti vodného toku, čo svedčí o výskyte tohoto druhu v lokalite.

Vydra riečna je chránený druh európskeho významu. Z našich cicavcov najdokonalejšie prispôsobená na život vo vode. Dospelá vydra váži asi 5 kg, dĺžka tela je 570-800 mm, dĺžka chvosta 270-500 mm a dĺžka zadného chodidla 100-130 mm. Má nápadne dlhé telo na nízkych silných nohách, hlavu s malými uškami a dlhý, pri koreni nápadne hrubý chvost. Medzi prstami nôh má plávacie blany, po bokoch papule hmatové chlpy a celé telo pokryté veľmi hustou a jemnou srsťou. Celkové sfarbenie je hnedé, iba na spodnej časti krku belavé. Stopy vydry sa dajú poznať podľa odtlačku plávacích blán a ťažkého chvosta. Vydáva rozličné zvuky od pískania až po mravčanie.

Dožíva sa sa 15-20 rokov. Je aktívna najmä za súmraku a v noci, iba v zime alebo za mimoriadnych okolností aj cez deň. Okrem obdobia rozmnožovania a výchovy mláďat žije samotársky. Zákonitosti jej rozmnožovania nie sú doteraz dostatočne známe. Pári sa od februára až do leta, takže skutočná dvojmesačná gravidita sa môže predĺžiť o latentnú až na 10 mesiacov. Má 2-4 mláďatá, ktoré sa po 6-7 mesiacoch osamostatňujú. Brloh s bočným vetracím otvorom si vyhrabáva do brehov; vchod je pod vodou. Živí sa prevažne rybami, menej rakmi alebo inými bezstavovcami. Korisť požiera na vyvýšených miestach, obyčajne na kameni uprostred vody. Dĺžka potravného teritória vydrej rodiny závisí od rybnatosti rieky a s vedľajšími prítokmi môže dosiahnuť až 50 km. Jej životným prostredím sú brehy najmä tečúcich, ale aj stojatých vôd bez ohľadu na nadmorskú výšku.