Výrub drevín v údolí Vyhnianskeho potoka

Výrub drevín v údolí Vyhnianskeho potoka

Na základe podnetu na prešetrenie zákonnosti výrubu drevín v údolí Vyhnianskeho potoka, v katastrálnom území obce Bzenica, vykonala SIŽP Banská Bystrica šetrenie predmetného podnetu, ktorého sme sa zúčastnili. Súčasťou bolo preskúmanie rozhodnutia vydaného na výrub drevín a meranie pňov na mieste výrubu za účelom stanovenia spoločenskej hodnoty. Či bol uvedený postup obce pri vydaní rozhodnutia na výrub drevín správny, teraz posúdi inšpekcia životného prostredia.